Ekologie

V oblasti ochrany životního prostředí nabízím tyto služby:

  • Zavedení a udržování systému environmentální managementu dle normy ČSN EN ISO 14001.
  • Naplňování legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí – vedení evidence v oblasti odpadů, ochrany ovzduší, ochrany vod, zajišťování a hlídání termínů měření emisí, resp. vzorkování vod, ohlašování a komunikace se státní správou, zpracování ročních hlášení a ohlašování do systému ISPOP.
  • IPPC – Integrované prevence a omezování znečištění, BAT – nejlepší dostupné techniky.
  • Obalové hospodářství (EKO-KOM).
  • Hodnocení rizik ekologické újmy.
  • Školení pracovníků a vedoucích pracovníků v oblasti ochrany životního prostředí, osnovy školení dle požadavků platné legislativy.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

BEHAS

služby v oblasti bezpečnosti, ekologie a požární ochrany

Social