O mně

Dovolte mi, abych se krátce představil. Jmenuji se Petr Badžgoň, pocházím a sídlím na Šumpersku. Vysokoškolské studium jsem ukončil na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice v oboru zaměřeném na ochranu životního prostředí. Již při studiu vysoké školy jsem pracoval v poradenské a konzultační společnosti, kde jsem rozvíjel své znalosti a zkušenosti v oblasti podnikové ekologie. Poté jsem svou odbornost a praxi rozšířil o problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v leteckém průmyslu. Následně jsem své zaměření rozšířil ještě o požární ochranu, a to během praxe v těžebním průmyslu. V současnosti, po 12 letech praxe, poskytuju komplexní služby v oblasti bezpečnosti, ekologie a požární ochrany. V jednotlivých oblastech navíc vykonávám činnosti jako odborně způsobilá osoba. Kromě odborného vzdělávání se navíc zaměřuji i na vzdělávání v oblastech efektivního řízení, kde jsem držitelem certifikátů Six Sigma (Green Belt), Profesionální lektor apod. Své služby nabízím také v anglickém jazyce.

Vize:

  • Poskytovat odborné a zejména komplexní služby v oblasti bezpečnosti, ekologie a požární ochrany.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

BEHAS

služby v oblasti bezpečnosti, ekologie a požární ochrany

Social