Požární ochrana Olomouc

V oblasti požární ochrany nabízím komplexní nebo dílčí služby jako odborně způsobilá osoba v požární ochraně. Působím zejména v lokalitách Olomouc a Šumperk, ale jsem otevřen i pro jiné regiony.

  • Výkon funkce odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany.
  • Zpracování dokumentace o požární ochraně v rozsahu a dle požadavků platné legislativy (dokumentace o začlenění do kategorie činností, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požárů, řád ohlašovny požáru, tématický a časový rozvrh školení zaměstnanců i vedoucích zaměstnanců a odborné přípravy prenetivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany).
  • Posouzení požárního nebezpečí, dokumentace zdolávání požárů.
  • Provádění preventivních požárních prohlídek
  • Školení pracovníků a vedoucích pracovníků v oblasti požární ochrany, osnovy školení dle požadavků platné legislativy.
  • Odborná příprava preventivních požárních hlídek.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

BEHAS

služby v oblasti bezpečnosti, ekologie a požární ochrany

Social