Rozptylové studie

V oblasti ochrany životního prostředí nabízím tyto služby:

Rozptylové studie

  • Jsem držitelem autorizace ke zpracování rozptylových studií dle zákona č. 201/2012 Sb. Rozptylové studie jsou zpracovávány v programu SYMOS 97.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

BEHAS

služby v oblasti bezpečnosti, ekologie a požární ochrany

Social