Reference

Pravidelná spolupráce s více jak 20 společnostmi v oblasti strojírenství, potravinářství, dřevozpracujícího průmyslu, těžebního průmyslu, zemědělství a veřejných služeb.

Dosud zpracováno přibližně:

  • 20 žádostí IPPC,
  • 70 žádostí o uvedení stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší do provozu,
  • 200 dokumentů v oblasti BOZP, PO a OŽP (provozní řády, dokumentace PO, směrnice, místní provozní bezpečnostní předpisy),
  • 50 rozptylových studií.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

BEHAS

služby v oblasti bezpečnosti, ekologie a požární ochrany

Social